Bienvenido/a
a la entrevista de trabajo

Responda correctamente a las siguientes preguntas para pasar a la siguiente fase. Lea detenidamente el enunciado y escoja la respuesta correcta.

Ongi etorri
lan-elkarrizketara

Hurrengo fasera igarotzeko, ondo erantzun beharko
diezu galdera hauei. Irakurri galdera arretaz, eta aukeratu erantzun egokia.